Recruiteři, zde jsou vaši kandidáti. Jak využít data o nezaměstnanosti k vytvoření náborových strategií

HR Tipy

Česko v posledních letech vyniká jako národ, který poskytuje stabilitu a zaměstnanost i během globální pandemie. V porovnání s Evropskou unií v roce 2022 má Česko jednu z nejnižších nezaměstnaností, pouze 3,4 procenta nezaměstnaných (říjen 2022). To dělá z Česka žádanou lokalitu pro obě strany náborových procesů.Zdroj: tradingeconomics.com


Pro efektivní nábor však potřebujeme vědět, kdy, kde a koho budeme „nabírat“. V tomto článku najdete detailní přehled nezaměstnanosti v Česku z pohledu let, regionů a demografie, který může pomoci ke zvýšení kvality vašeho náboru. 


V průběhu let

Stejně jako se mění míra nezaměstnanosti, mění se i náborové strategie. Od roku 2020 do roku 2022 zažívala míra nezaměstnanosti v Česku mnoho výkyvů a změn. V roce 2020 byl nárust nezaměstnanosti téměř propastní, kdy od začátku roku 3,1 % vzrostla do konce roku na 4 %. Rok 2021 začal s nejvyšší mírou nezaměstnanosti 4,3 %. Proto se náborové strategie v letech 2020 a 2021 lišily od těch, které se používají dnes. Prostředí roku 2020 bylo pro náboráře méně konkurenční. Pozice, které plnily podmínky dané Covid-19, byly relativně lehké na obsazení. Ale od března 2021 začala míra nezaměstnanosti úspěšně klesat.


Na začátku roku 2022 byla nezaměstnanost o 0,7 % nižší než v předchozím roce 3,6 %. Červen 2022 přinesl nezaměstnanost zpět na historické minimum v rámci posledních 3 let, a to 3,1 %. I když to může reflektovat relativně rostoucí a šťastnou ekonomiku Česka, mění to také podmínky pro náboráře. Náboráři si musí uvědomovat, že pracovní trh nemá stejně podmínky jako v roce 2020.


Nábor musí ukázat, jak je nabídka jedinečná v porovnání s ostatními. Směřujte volnou pozici vstříc konkrétnímu kandidátovi více než konkurenční nabídce, protože v roce 2023 bude mít kvalifikovaný kandidát více konkurenčních nabídek. 


TIP! Podívejte se na tipy, jak vytvořit pracovní pozici, která zaujme vašeho ideálního kandidáta, nebo si přečtěte o netradičních způsobech náboru.Regiony

Česko vzkvétá jako národ s nízkou mírou nezaměstnanosti, přesto tento trend nedominuje na celém území. Jak se liší nezaměstnanost podle krajů v Česku?


Většina českých regionů měla na konci června 2022 míru nezaměstnanosti kolem 3,2 %. To se však týkalo především středních Čech, zatímco pohraniční regiony trpěly mnohem víc. Severní region Ústeckého kraje patří s 4,9% nezaměstnanosti k nejhorším v zemi a okolní kraje Karlovarský kraj a Liberecký kraj ho následují se svými 3,6 % (Karlovarský) a 3,3 % (Liberecký). Východ země má podobné statistiky. Moravskoslezský kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v republice, a to 4,7 %, v Jihomoravském kraji to není o moc lepší  - 3,6 %. Je očividné, že nejlepším místem pro hledání nových kandidátů jsou hranice. Tyto regiony budou otevřenější k novým pracovním příležitostem a bude se na ně hlásit mnohem víc lidí.


TIP! Zjistěte více o inovativních přístupech k náboru.


Pokud jde o města, nejvíce trpí průmyslová Karviná s 8,0% nezaměstnaností. Stejně jako Karviná v Moravskoslezském kraji se i města s vysokou nezaměstnaností typicky nacházejí v strádajících pohraničních regionech. Karviná bývala prosperujícím odvětvím těžby uhlí, ale nyní jsou to velká města a moderní komunity, které nabízejí nejvíc pracovních míst. Konkrétně Praha-západ a Praha-východ měly k 30. červnu 2022 nejnižší míru nezaměstnanosti v zemi, Praha-západ 1,5 % a pouze 1,1 % nezaměstnaných v Praze-východ. Pro recruitery je to příležitost k náboru z těchto menších měst a pohraničních regionů. To umožní zcela novou populaci kandidátů.


TIP! Pokud hledáte potenciálního kandidáta na práci na dálku, nezapomeňte si na pohovoru položit tyto otázky


Demografie

A. Stáří

V EU mají lidé ve věku 25 až 54 let pouze 6,4 procenta nezaměstnanosti. V Česku připadá na tuto demografickou skupinu jen 2,6 procenta nezaměstnanosti. Česko je však unikátní tím, že má nejnižší míru nezaměstnanosti starších lidí ve věku 55 až 64 let namísto těch, kteří mají 25 až 54 let. U starších lidí je nezaměstnanost nižší než u lidí středního věku o 0,2 %. To ukazuje, že česká pracovní síla zůstává zaměstnána do vyššího věku, oproti ostatním národům EU. „Mládež“ tak tvoří nejvyšší procento nezaměstnaných. V listopadu 2022 byla nezaměstnanost lidí ve věku 25 a mladších v Česku na úrovni 6,5 procent. Protože se jedná o nejvyšší demografickou skupinu nezaměstnaných, nabízí se zde náborářům zaměřit své úsilí na mladší pracovní sílu.


TIP! Přitáhněte mladší generaci kampaní prostřednictvím sociálních médií, marketingem pro role začátečníka a nabízejte způsoby, jak získat kvalifikaci. Tímto způsobem budete nejen nabírat nejdostupnější demografické skupiny, ale také investovat do zaměstnanců , kteří by mohli být ve vaší společnosti v nadcházejících letech.    

  

B.  Pohlaví

Obecně platí, že muži mají vyšší míru zaměstnanosti oproti ženám. V listopadu 2021 byla nezaměstnanost mužů v EU přibližně 6,3 %, zatímco žen 6,8 %. Česko vykazuje stejný vzorec, kdy muži snáze hledají zaměstnání. Ve skutečnosti vynikají čeští muži s nejdramatičtěji nízkou mírou nezaměstnanosti, a to pouze 1,9 procenta. Narozdíl od Španělů, kteří dominují svými 12,7 procenty (listopad 2021).


České ženy však zažívají o 0,8 procenta vyšší nezaměstnanost než čeští muži. Česko vykazuje jedny z nejnižších úrovní nezaměstnanosti v EU, ale nedokáže tento úspěch prokázat rovnoměrně napříč pohlavími. Česko ve skutečnosti vykazuje větší rozdíl mezi nezaměstnaností mužů a žen, než je průměr EU. Náboráři si musí uvědomovat toto genderového rozdělení.


Tyto statistiky by měly generovat otázky, jak oslovit více žen, na jakých pozicích chybí rovnost mezi pohlavími a jak lépe zapojit ženskou pracovní sílu.


TIP! Bez ohledu na to, kde v tuto chvíli nabíráte své kandidáty. Usnadněte si život a začněte používat ATS


Statistiky nezaměstnanosti se budou navždy měnit a vyvíjet, náboráři by však měli znát současnou situaci. V tuto dobu by náborové strategie měly být konkurenceschopné a personalizované, měly by oslovit lidi v nástupních regionech a městech a zaměřovat se na mladší a ženské pracovní síly. Doufáme, že vám tento článek pomohl využít data o nezaměstnanosti k vytvoření náborových strategií, které vám přivedou kvalifikované kandidáty.

Autor: Anna Křivská

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.