Job posting na sociálních sítích

Automatizace

V dnešní době je čím dál více oblíbený způsob job postingu, a to na sociálních sítích. Výhodou je, že se pracovní nabídky dostávají k širšímu spektru lidí a lze tak nepřímo oslovit kandidáty, ke kterým by nebylo tak snadné dostat se jiným způsobem. V tomto blogu se blíže podíváme na to, jak efektivně publikovat pracovní inzeráty na sociálních sítích.

Job post versus Job description

Mějte na paměti, že mezi job postem a job description je velký rozdíl. Zatímco job description je čistě informativní dokument sloužící pro interní potřeby, job post je marketingový nástroj. Na jeho základě si kandidát vytváří představu o pracovní pozici a jeho cílem je samozřejmě přimět kandidáta, aby se o pozici ucházel.

 

Jak zaujmout potenciální kandidáty

Dále se blíže podíváme na to, jak s job postingem pracovat a také, jak díky job postingu zaujmout vámi hledané kandidáty. Dle výzkumů bylo zjištěno, že 77 % kandidátů vzniká právě při čtení job postu, kdy si člověk uvědomí, že mu pracovní pozice zní smysluplně a zvažuje změnu práce.

1. Promyšlená strategie

U job postu je důležité si předem uvědomit od koho (klient) pro koho (kandidát) je pracovní pozice určena. Příspěvek by měl reflektovat, jestli hledáme kandidáty na pozici pro velkou tradiční banku nebo do nově vznikajícího startupu. Také by v něm mělo být uvedena požadovaná seniorita kandidáta, vzdělání a další požadavky.

2. Otvírák

Začátek příspěvku by měl být natolik zajímavý, aby se nad ním člověk zastavil a měl zájem si příspěvek dočíst až do konce. Lidský mozek nezpracovává naprosto všechno, co vidí, ale z každého příspěvku si bere pouze rychlý výcuc, na jehož základě se rozhodne k další aktivitě.

Jedním z tipů pro tvorbu správného otvíráku je zacílení specifické skupiny a následné nabídky toho, co skupina hledá. Například pro juniorního markeťáka můžou být klíčovými slovy v job postu „rotace, kariérní a finanční růst“.

TIP: Důležitý je aktivní přístup a reakce na případné komentáře, návrhy i výtky pod job postem. Svoji důvěryhodnost zvýšíme označením hiring managera, nebo přímo firmy na LinkedInu. Nestavíme se do žádné pózy, ale píšeme tak jak mluvíme.

3. Příběh

Další možností, jak zaujmout, je psát text jako příběh. Snadněji vyvolá pozornost a lépe se zapamatuje. Také slovíčko „představte si“ na začátku příspěvku zapojuje představivost a vede k tomu, že si člověk při čtení inzerátu představuje si sám sebe na dané pozici.

Další alternativou je text, který do poslední věty nepůsobí jako pracovní inzerce. Zahrnuje spíše popis pracovní společnosti, která je schopna mnoha zajímavých věcí (např. mít vliv na zlepšení životního prostředí) a až na úplném konci se zmíní o možnosti spolupráce. Tento druh textu zaujme zejména takové lidi, kteří aktivně práci nehledají. Na konci příspěvku ale dostanou “udičku” a pokud je inzerát zaujal, pravděpodobně se přihlásí.

TIP: Co se týče timingu postování inzerátu, je dobré nedržet se striktně obecných informací, ale reflektovat chování kandidátů, na které cílíme.

4. Přehlednost

U job postingu platí pravidlo čím vyšší počet znaků, tím nižší čitelnost. Čím delší příspěvek, tím menší pravděpodobnost, že ho někdo dočte až do konce. Jde o to poskytnout kandidátovi důležité relevantní informace, na základě kterých, by byl schopný se rozhodnout, zdali je pro něj pozice zajímavá. Snažte se ale vyhnout nepotřebným informacím a uvádění očividných požadavků. Tím zbytečně snižujete čitelnost samotného textu a šance na zpětnou reakci.

TIP! Je žádoucí pracovní pozici popsat konkrétně, ale zároveň si nechat nějaké eso v rukávu, díky kterému nás bude chtít kandidát zkontaktovat a pokračovat v komunikaci. Tato metoda je založena na fenoménu FOMO – fear of missing out. Lidé jsou zvědaví a jakmile mají pocit, že jim schází některé informace, nutí je to k aktivitě zjistit si více. Tím docílíte toho, že se kandidát ozve.

5. Pozor na strukturu textu

Pro inzerci na job boardech platí pravidlo 300-600 slov, nicméně na sociálních sítích by měl být rozsah slov ještě kratší. Pro lepší orientaci v textu je vhodné používat odrážky. Jednotlivé odstavce by se měly skládat ze tří řádků, které danou informaci popisují jasně, stručně a konkrétně. POZOR! Pamatujte na čtení na telefonu, kdy se text z formátu A4 promění v 8 screenů, zde je nejzásadnější věnovat pozornost čitelnosti textu. Pomáhá i tučné zvýraznění některých frází.

Job post by měl obsahovat krátké jednoduché věty. Naopak bychom se měli vyhnout prázdným frázím, oborovému žargonu, přehnané kreativitě a vtipům. Ne vždy poté kandidát pochopí, co tím chceme říct. Vždy je dobré inzerát konzultovat s někým, kdo danou práci dělá a dívat se na text pohledem člověka, který to bude číst.

Dnešním trendem je psát příspěvek osobně a autenticky. Lépe to odbourává bariéry a navazuje vztah. Také je vhodné přiložit fotky či video pro lepší ilustraci dané firmy. Zahrnujte do textu také očekávané platové ohodnocení. Dle výzkumů mají trojnásobně více reakcí inzeráty, které uvádí informaci alespoň o obecných platových podmínkách.

 

Věříme, že vám naše tipy pomůžou nalákat co nejvíce vhodných kandidátů. Když už jsme u recruitingu, nezapomeňte si přečíst také naše tipy, jak se stát efektivnějším recruiterem nebo jak měřit spokojenost kandidáta s náborem.

Autor: Petr Kuděj

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.