ATS - náborová aplikace pro personální agentury

Efektivní nábor, lepší přehled, přesnější plánování

Kvalitní databáze a vyhledávání

Kvalitní a přehledná databáze je základ každé úspěšné agentury

Datacruit ATS je postaveno na nejmodernějších technologiích, které výrazně zrychlí a zefektivní cestu k relevantním kandidátům. Můžete prohledávat databázi kandidátů včetně nahraných životopisů od jednoduchých kritérií a po velmi komplexní vyhledávání pomocí boolean operátorů. Snadno můžete recyklovat předchozí výběrová řízení nebo filtrovat v kandidátech dle celé řady dalších parametrů.

Sourcing kandidátů

Sourcing kandidátů je dnes nedílnou součástí práce moderního recruitera. Datacruit ATS vybaví vaše recruitery potřebnými nástroji, které urychlí přímé vyhledávání kandidátů až o 80%.

CRM pro komunikaci s klienty

Datacruit také slouží jako nástroj pro komunikaci a sledování prodejních aktivit u stávajících nebo potenciálních zákazníků.

Reporting and KPIs

Máte komplexní přehled o produktivitě vašich projektů a recruiterů? Vyhodnocujete prodeje a efektivitu u jednotlivých zákazníků? Sdílíte data o náboru s vašimi klienty? 

S Datacruit ATS je to snadné, a navíc získáte širokou škálu dalších náborových analytik a metrik v reálném čase.  


Matching kandidátů

Automatizovaný předvýběr kandidátů.

Datacruit ATS za vás jedním kliknutím automaticky provede komplexní vyhledávání v databázi kandidátů, vyhodnotí celou řadu dalších kritérii a výsledný seznam seřadí dle relevance.Kandidáti na vrcholu seznam jsou nejrelevantnější pro oslovení na danou pozici!


Inzerce

Inzerujte jedním klikem na vašem webu a pracovních portálech. Snadno sdílejte otevřené příležitosti na sociální sítě nebo skrze MKT kampaně. Došlé reakce se automaticky importují do Datacruit ATS, vše tak vyřešíte na jednom místě a navíc máte komplexní analytiky o efektivitě jednotlivých zdrojů.

Naši zákazníci mají zdarma inzerci všech otevřených pracovních příležitosti na mezinárodním pracovním portálu jobs.datacruit.com.


Náborová platforma Datacruit toho umí ještě mnohem víc.

Podívejte se, jaké jsou další funkce, případně nás kontaktujte a my se Vám ozveme a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

Funkce Datacruit ATS

Zjistěte, jak Datacruit pomůže i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.