Reskilling a interní mobilita

HR Tipy

V dnešní době se trh práce neustále vyvíjí a mění. Nové technologie a trendy mohou mít vliv na to, jaké profese jsou žádané a jaké postupně mizí z trhu. V takovém prostředí je důležité mít flexibilní pracovní trh, který umožní lidem přizpůsobit se těmto změnám. Reskilling a interní mobilita jsou dva nástroje, které mohou pomoci firmám a zaměstnancům se přizpůsobit těmto vývojům.

TIP! Přečtěte si o tom, jak zaujmout kandidáty z generací Y a Z!      

Reskilling

Reskilling znamená získání nových dovedností a znalostí pro zaměstnance, kteří se přeorientují na jinou profesi. Tento proces může být nutný, pokud jejich současná profese postupně mizí z trhu nebo pokud chtějí zlepšit své postavení na trhu práce. Reskilling může být realizován pomocí různých nástrojů, jako jsou školení, online kurzy nebo mentorské programy. Cílem reskillingu je umožnit zaměstnancům získat nové dovednosti, které jim umožní přizpůsobit se měnícím podmínkám na trhu práce.    

Interní mobilita

Interní mobilita znamená přesun zaměstnanců v rámci firmy. Tato strategie umožňuje firmám využít schopností a zkušeností svých zaměstnanců a současně jim umožňuje růst a rozvoj. Přesuny mezi odděleními, funkcemi a pozicemi mohou být realizovány například pomocí rotací, projektů nebo speciálních programů pro rozvoj talentů. Cílem interní mobility je vytvořit větší flexibilitu v organizaci a umožnit zaměstnancům rozvoj a získání nových zkušeností v různých oblastech.

TIP! Podívejte se na 5 klíčových HR témat pro rok 2023 a buďte připravení!  

Reskilling a interní mobilita jsou pro firmy velmi výhodné. Pomáhají udržet si kvalifikované zaměstnance a současně zlepšit konkurenceschopnost. Firmy také ušetří náklady na nábor nových zaměstnanců a jejich zaškolování. Zaměstnanci na druhé straně získávají nové dovednosti a zkušenosti, což jim umožňuje se přizpůsobit změnám na trhu práce a zlepšit své postavení.  

Využití reskillingu a interní mobility vyžaduje také správnou strategii. Firmy by měly mít jasnou představu o tom, jaké dovednosti a zkušenosti jsou pro ně nejvýznamnější a jakým způsobem je mohou svým zaměstnancům poskytnout. Důležité je také poskytnout zaměstnancům dostatek informací o možnostech reskillingu a interní mobility a motivovat je k aktivnímu zapojení do těchto programů.  

Zaměstnanci by na druhé straně měli být otevření a ochotní se učit nové věci. Je třeba si uvědomit, že získání nových dovedností a zkušeností je pro ně velkou příležitostí pro růst a rozvoj. Je také důležité si uvědomit, že interní mobilita a reskilling nejsou jen o získání nových dovedností, ale také o rozšíření znalostí o fungování firmy jako celku.

TIP! Buďte love brandem i směrem ke svým zaměstnancům!  

V závěru lze tedy konstatovat, že reskilling a interní mobilita jsou důležité nástroje pro rozvoj a udržení konkurenceschopnosti jak pro firmy, tak pro zaměstnance. Jedná se o investici do budoucnosti, která umožňuje přizpůsobit se rychlým změnám na trhu práce a získat nové dovednosti a zkušenosti. Ať už jste zaměstnanec hledající nové výzvy a možnosti růstu, nebo firma hledající způsoby, jak udržet si svou pozici na trhu, reskilling a interní mobilita jsou skvělými řešeními, které stojí za zvážení.

TIP! Motivujte své zaměstnance populárními benefity a buďte krok před konkurencí!

Autor: Anna Křivská

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.