Reporty a analýzy pro data-driven HR

HR Tipy

V moderním dynamickém světě se HRisté stávají datovými analytiky. Využíváním dat k plánování strategií a zefektivnění procesů se HR stává hnací silou růstu a úspěchu firmy. Reporty a analýzy hrají klíčovou roli, jelikož umožňují transformaci nestrukturálních dat do srozumitelných a akčních výstupů.

TIP! Přečtěte si jak na integrace principů ESG!  

  

Výhody reportů a analýz pro data-driven HR:

  • Zvýšená efektivita a produktivita: Automatizace tvorby reportů a analýz šetří čas personalistům, kteří se tak mohou zaměřit na strategické úkoly a budování vztahů s kandidáty a zaměstnanci.
  • Zlepšené informované rozhodování: Data-driven přístup k HR umožňuje personalistům činit informovaná a strategická rozhodnutí na základě relevantních dat a trendů.
  • Zvýšená transparentnost a zodpovědnost: Reporty a analýzy zajišťují transparentnost HR procesů a umožňují vedení sledovat a vyhodnocovat efektivitu aktivit.
  • Lepší pochopení dat o zaměstnancích: Analýza dat o zaměstnancích umožňuje personalistům identifikovat trendy, předvídat rizika a optimalizovat HR strategie.
  • Podpora diverzity a inkluze: Data-driven přístup může pomoci identifikovat a řešit problémy s diskriminací a nerovností na pracovišti.

TIP! Nebojte se pokroku, investujte do implementací nových technologií a držte krok s technologickým vývojem!  

  

Typy reportů a analýz pro HR:

  • Reporty o náboru a výběru: Sledují klíčové metriky náboru, jako je doba náboru, náklady na nábor a míra konverze.
  • Reporty o výkonnosti zaměstnanců: Analyzují metriky výkonnosti, jako je produktivita, absence a fluktuace zaměstnanců.
  • Reporty o školení a rozvoji: Sledují účast na školeních, efektivitu školení a dopad na výkonnost.
  • Reporty o kompenzacích a benefitech: Analyzují mzdové struktury, benefity a jejich dopad na spokojenost a motivaci zaměstnanců.
  • Reporty o angažovanosti zaměstnanců: Sledují metriky angažovanosti, jako je spokojenost s prací, loajalita a motivace.

TIP! Reskilling a interní mobilita jsou dva nástroje, které vám mohou pomoci s adaptací na současný trh práce. Mrkněte jak na to!  

  

Implementace reportů a analýz pro data-driven HR umožňuje organizacím zefektivnit procesy, zdokonalovat strategické rozhodování a dosahovat dlouhodobého růstu. Využíváním dat k pochopení trendů a identifikaci oblastí pro zlepšení se HR stává klíčovým partnerem pro dosažení strategických cílů organizace!

TIP! Buďte love brandem i směrem ke svým zaměstnancům!  

Autor: Anna Křivská

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.