5 tipů jak integrovat principy ESG do HR procesů

HR Tipy

V dnešní době se stále více firem zaměřuje na zodpovědné a udržitelné fungování, a to i v oblasti lidských zdrojů. Integrace principů ESG (Environmental, Social, Governance) do HR procesů umožňuje budovat firemní kulturu, která je atraktivní pro talentované uchazeče a investory.

TIP! Employee experience se stalo jednou z klíčových oblastí náboru. Přečtěte si jak na jeho neustálé zlepšování!    

  

Nábor a výběr

Prvním krokem je zodpovědný nábor a výběr. Náborové inzeráty by měly zdůrazňovat hodnoty zodpovědnosti a udržitelnosti a do hodnotících kritérií by měly být zahrnuty otázky týkající se etického chování a zájmu o zodpovědné fungování. Pohovory by měly být vedeny s ohledem na tyto principy a měly by uchazečům dát prostor k prezentaci svých zkušeností.

  

Vzdělávání a rozvoj

Důležitým aspektem je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Firmy by měly poskytovat školení o principech zodpovědnosti pro všechny zaměstnance a do rozvojových programů by měly být zahrnuta témata jako je etické chování, inkluze a udržitelnost. Podpora účasti zaměstnanců na workshopech a konferencích.

TIP! Nábor a získávání talentovaných zaměstnanců je i dnes stále velmi drahým procesem! Přečtěte si o tipech, jak tento proces zefektivnit!  

  

Zaměstnanecké benefity  

Benefity hrají důležitou roli v budování firemní kultury. Nabízet flexibilní pracovní dobu, příspěvky na ekologicky šetrné dopravní prostředky a programy pro zdraví a well-being jsou příklady benefitů, které osloví zodpovědné a udržitelně smýšlející uchazeče a zaměstnance. Důležité je, aby benefity byly dostupné všem zaměstnancům bez ohledu na jejich pozici.

  

Komunikace a zapojení

Transparentní a otevřená komunikace o cílech a aktivitách v oblasti zodpovědného a udržitelného fungování je klíčová pro budování firemní kultury. Vytvoření platforem pro sdílení nápadů a zapojení zaměstnanců do aktivit v této oblasti je dalším důležitým krokem. Oceňování a oslavování přínosů a úspěchů zaměstnanců.

  

Měření a reporting  

Stanovení měřitelných cílů v HR procesech je nezbytné pro sledování pokroku a prokazování dopadu. Pravidelné sledování a vyhodnocování výsledků, a následná interní i externí komunikace, umožňuje firmám demonstrovat svůj závazek k ESG.

TIP! Přečtěte si našich 7 tipů k produktivitě a spokojenosti zaměstnanců!

  

Integrace principů zodpovědného a udržitelného fungování do HR procesů není jednorázová akce, ale spíše kontinuální proces. S výše uvedenými tipy a aktivním přístupem mohou HR specialisté významně přispět k budování zodpovědné a udržitelné firemní kultury, která je atraktivní pro talentované uchazeče a investory a která přispívá k budování trvale udržitelné budoucnosti!

TIP! Reskilling a interní mobilita jsou dva nástroje, které vám mohou pomoci s adaptací na současný trh práce. Mrkněte jak na to!

Autor: Anna Křivská

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.