Diverzita na trhu práce v České republice


Rovnost na trhu práce mezi ženami a muži je stále velkým tématem diskuse, zejména v oblastech jako jsou vedoucí pozice a C-level pozice. Podle našeho nedávného reportu z LinkedInu v České republice, je vidět, že rozdíly v počtech mužů a žen na těchto pozicích jsou stále velké.

TIP! Mileniálové a Generace Z přinášejí do pracovního prostředí nové výzvy, buďte na ně připravení!      

  

Celkový počet žen na LinkedIn v České republice je 500 000, což je skoro polovina celkového počtu mužů, kteří jsou na LinkedIn zaregistrováni 980 000. Na pozicích CEO, tedy na nejvyšších pozicích v rámci firmy, je situace ještě horší. Počet žen na těchto pozicích je pouze 3 700, zatímco počet mužů je 19 000.

Pokud se podíváme na počty mužů a žen na vedoucích pozicích od liniových manažerů po ředitele, zjistíme, že počet mužů je více než dvojnásobný v porovnání s počtem žen.

  

TIP! Přečtěte si o neziskové společnosti Genixa, která se věnuje komukoli, kdo je na trhu práce jakýmkoli způsobem znevýhodněný!    

  

Nejčastější odvětví za ženy  

Když se podíváme na nejčastější odvětví, ve kterých ženy na těchto pozicích pracují, tak se jedná o následující:

Nejčastější odvětví za ženy 

Počty

Marketing a reklama

6,5 tis.

Informační technologie a služby

4,3 tis.

Finanční služby

3,1 tis.

Bankovnictví

3 tis.

Maloobchod

2,5 tis.

Automobilový průmysl

2,1 tis.

Personální řízení

2,1 tis.

Pojišťovnictví

1,4 tis.

Školství a vzdělávání

1,3 tis.

Realitní služby 

1,2 tis.

 

Nejčastější odvětví za muže  

U mužů jsou nejčastějšími odvětvími:

Nejčastější odvětví za muže 

Počty

Informační technologie a služby

18 tis.

Automobilový průmysl

10 tis.

Marketing a reklama

7,3 tis.

Finanční služby

6,8 tis.

Stavebnictví

5,6 tis.

Bankovnictví

4,7 tis.

Počítačový software

4,3 tis.

Maloobchod

4,1 tis.

Managementové konzultační služby

2,7 tis.

Realitní služby 

2,5 tis.

 

V oblasti C-level pozic jsou rozdíly mezi muži a ženami stále velké. Počet mužů na pozicích CMO Chief Marketing Officer je 1 400, zatímco počet žen je pouze 590.

Z tohoto pohledu jsou tedy velmi výrazné rozdíly mezi zastoupením mužů a žen na různých pozicích a v různých odvětvích. Ze statistik vyplývá, že muži jsou na pozicích CEO, C-level pozicích a na vedoucích pozicích většinou zastoupeni mnohem více než ženy.

Je nutné si uvědomit, že to může být způsobeno mnoha faktory, jako jsou rodinné povinnosti, předsudky a stereotypy, absence flexibilních pracovních podmínek a další. Nicméně, pokud bychom měli mluvit o rovnosti na trhu práce mezi ženami a muži, pak tyto statistiky ukazují, že rovnost zdaleka není dosažena.

TIP! V dnešní době je čím dál více oblíbený způsob job postingu, a to na sociálních sítích. Přečtěte si jak na to!    

  

Rovnost na trhu práce je důležitá nejen z hlediska spravedlnosti a rovných příležitostí, ale také z ekonomického hlediska. Když jsou ženy diskriminovány a nezískávají přístup k nejvyšším pozicím a odměnám, ztrácí společnost potenciál a možnost využít talentů a schopností poloviny populace. Když se naopak podaří dosáhnout rovnosti, může to přinést mnoho přínosů v podobě větší produktivity, inovací a ekonomického růstu!

Autor: Anna Křivská

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.