Měření spokojenosti kandidátů s náborem

Funkce ATS

V e-commerce je dnes naprosto běžné se po nákupu zákazníka zeptat, jak byl se službou spokojený. Řešíte podobným způsobem spokojenost kandidátů s průběhem výběrového řízení na novou pozici? Zpětná vazba je motorem pro změnu k lepšímu!

Metodik na získávání zpětných vazeb je celá řada, ale ukazuje se, že v jednoduchosti je síla. Čím snazší to pro kandidáta bude, tím spíše zpětnou vazbu poskytne.

Základní metrikou pro měření spokojenosti kandidátů je tzv. NPS (Net Promoter Score), které vyjadřuje míru „Jak pravděpodobné je, že byste doporučil/a hledat práci v naší společnosti příteli nebo kolegovi?“

Odpovídá se na škále 0 (zcela nepravděpodobné) až 10 (zcela pravděpodobné). Položíte tedy výše uvedenou otázku co největšímu počtu kandidátů a procento těch, kteří odpověděli 0 až 6 (neloajální) se odečte od procenta těch, kteří odpověděli 9 nebo 10 (loajální kandidáti). Výsledný rozdíl je NPS. Reálný příklad výpočtu NPS je vidět na obrázku níže.

Samotné číslo NPS není ovšem příliš vypovídající, pokud na něj není nahlíženo v určitém kontextu. NPS může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Zatímco pro některé společnosti NPS 30 znamená totální selhání, pro ostatní může být známkou úspěchu. Je prokázáno, že výsledky NPS se mohou výrazně lišit nejen podle odvětí, ve kterém společnost působí, ale také podle regionu. Například Evropané jsou ve srovnání s Američany velmi zdrženliví, co se týče hodnocení. Je tedy méně pravděpodobné, že vám našinec v hodnocení dopřeje nejvyšší známky 10 nebo 9 bodů.

Proto neexistuje jasné měřítko, co je považováno za dobré NPS a co ne. Nejlepší je srovnání s vlastními výsledky z předchozích období, případně srovnání s konkurencí. Pokud je výsledek lepší než předchozí,  tak se jedná o jasný ukazatel pokroku a spokojenost vašich kandidátů roste. V opačném případě byste to měli považovat za varovný signál, že se něco pokazilo a je třeba to napravit.

Obecně lze říct, že výsledek NPS pod 0 znamená, že musí vaše společnost vyřešit mnoho problémů. Ty mohou mít souvislost s náborem jako takovým nebo mohou být hlubšího charakteru a bude třeba napravovat reputaci a značku zaměstnavatele. Pokud je výsledek NPS nad 30, obvykle to znamená, že se společnosti daří a má výrazně více spokojených kandidátů než nespokojených. Čím vyšší výsledek, tím více vás kandidáti milují.
Nejčastěji se žádost o zpětnou vazbu posílá emailem. Pokud se chcete zlepšovat, ptejte se na zpětnou vazbu všech kandidátů. I těch, kteří ve výběrovém řízení neuspěli. Reálný příklad, jak může takový formulář vypadat je na obrázku níže.


Jak jsem psal v úvodu, v jednoduchostí je síla. Pokud Vám bude chtít kandidát něco sdělit, dejte mu možnost přidat komentář. Samozřejmě existují i složitější zpětné vazby, kde se můžete ptát kandidátů na jejich konkrétní zpětnou vazbu na vaši komunikaci, rychlost reakce, míru informací o probíhajícím náboru a podobně. Nicméně, řadu kandidátů to spíše odradí a pro vás je to pak více práce třídit jednotlivé komentáře.

Autor: Zdeněk Bajer

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.