Etické aspekty AI v HR: Na co si dát pozor

AI

Umělá inteligence (AI) se stává stále důležitější součástí HR procesů. AI může zefektivnit nábor, onboarding, vzdělávání a rozvoj, hodnocení výkonu a další oblasti HR. S tímto vývojem se však vynořuje řada etických otázek, které je nutné zvážit.

TIP! Online vzdělávání se stává stále populárnější a nabízí mnoho výhod. Přečtěte si naše 3 tipy!  

  

Férovost a objektivita

AI systémy by měly být férové a objektivní ke všem uchazečům a zaměstnancům. Je důležité zajistit, aby AI systémy nediskriminovaly na základě rasy, pohlaví, věku, náboženství, sexuální orientace nebo jiných chráněných vlastností.

  

Transparentnost a vysvětlitelnost

Zaměstnanci a uchazeči by měli mít právo vědět, jak AI systémy ovlivňují jejich práci. AI systémy by měly být transparentní a srozumitelné, aby bylo možné je kontrolovat a auditovat.

  

Soukromí a ochrana dat

AI systémy shromažďují a analyzují velké množství osobních údajů. Je důležité zajistit, aby se tato data shromažďovala a používala eticky a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

  

Odpovědnost a kontrola

Je důležité jasně definovat, kdo je zodpovědný za etické používání AI v HR. Měla by existovat jasná pravidla a postupy pro kontrolu a audit AI systémů.

TIP! Držte krok s neustálým technologickým vývojem a využívejte, co nabízí. Podívejte se, jak využít Metaverse v HR!    

  

Na co si dát pozor:

  • Předpojatosti v datech: AI systémy se učí z dat, která jim jsou poskytnuta. Pokud jsou tato data předpojatá, AI systémy budou tyto předsudky reprodukovat a zesilovat. Je důležité pečlivě vybírat data, která se používají k trénování AI systémů, a sledovat případné předsudky v těchto datech.
  • Algoritmy "černé skříňky": Některé AI systémy jsou jako "černé skříňky", tzn. není jasné, jak fungují a jaká data používají. To může ztěžovat kontrolu a audit těchto systémů a může vést k neetickému používání AI.
  • Zneužití AI: AI systémy by se mohly zneužít k manipulaci s kandidáty a zaměstnanci, k diskriminaci a k porušování jejich soukromí. Je důležité mít na místě ochranná opatření, která zabrání zneužití AI.

TIP! Buďte mezi prvními a využívejte výhody automatizovaných náborových procesů s podporou AI!  

  

AI má velký potenciál zefektivnit HR procesy a zlepšit práci HR profesionálů. Je však důležité používat AI eticky a zodpovědně. Je nutné zvážit etické aspekty AI v HR a implementovat ochranná opatření, která zajistí férové, objektivní a transparentní používání AI.

TIP! Přečtěte si, jak využít AI a automatizaci v náboru!   

Autor: Anna Křivská

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.