Referral programy v náboru

HR Tipy

Referral programy neboli doporučování kandidátů současnými zaměstnanci jsou považovány za jednu z nejefektivnějších náborových strategií. V dnešním blogu se na systém referral programů podíváme do detailu a zjistíte také, jak vám Datacruit s referral programy může pomoci.

Role referral programů v recruitmentu

Hledání talentů bývá pro recruitery jednou z největších výzev. Pokud tedy hledáte vysoce kvalitní uchazeče o zaměstnání, referral program vám může zásadně pomoci. Řada výzkumů prokázala, že kandidáti z referral programů bývají nejlepšími zaměstnanci, a to v mnoha ohledech -  celý náborový proces trvá kratší dobu, jsou loajálnější, angažovanější a následně pracují pro společnost delší dobu.

Výhody referral programů

V dnešním světě náboru založeném na datech se optimalizace procesů stala jednou z hlavních priorit mnoha společností, které chtějí zajišťovat opravdu efektivní nábor zaměstnanců.

1.   Zdroj kvalitních kandidátů

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím Referral programů kandidáty doporučují přímo vaši stávající zaměstnanci, sami moc dobře vědí, kdo se na danou pozici hodí. To je důvod, proč jsou právě kontakty přes referral programy velice relevantní a kvalitní oproti jiným zdrojům.

2.   Snížení míry fluktuace a zlepšení retence zaměstnanců

Zaměstnanci příchozí přes referral programy do společnosti většinou snadno zapadnou a často zůstávají ve společnostech delší dobu než ostatní zaměstnanci. Také lépe odpovídají organizační kultuře, normám a hodnotám společnost a také méně fluktuují.

Dokonce i současní zaměstnanci, kteří doporučili kandidáty do referral programů, zůstávají v dané společnosti déle než ti, kteří do programu standardně nikoho nedoporučili. Mají totiž pocit, že pro společnost udělali něco užitečného. Navíc mají tendenci být mnohem angažovanější ve srovnání s ostatními zaměstnanci.

3.   Zkrácení doby procesu náboru

Kandidáti z referral programů jsou už většinou od svého kontaktu ve společnosti obeznámeni s procesem náboru a jeho jednotlivými kroky. Rychleji tak s nimi navážete kontakt a získáte o nich veškeré informace. To celý náborový proces podstatně zrychlí.

Navíc s kratším náborovým procesem také klesají i náklady, protože na obsazení pozice recruiteři potřebují mnohem méně hodin z jejich časového fondu. To automaticky zvyšuje produktivitu a efektivitu vaší náborové strategie.

4.   Posílení employer brandingu

Uchazeči o zaměstnání důvěřují mnohem více zaměstnancům než zaměstnavatelům nebo ředitelům. Proto je referral program skvělý způsob, jak přilákat talenty i pro budoucí pracovní příležitosti. Budování employer brandingu vám tedy pomůže přilákat nové kandidáty a následně zrychlit a zefektivnit váš proces náboru.

Integrace Datacruit s Firstbird

Datacruit disponuje integrací s referral platformou firstbird.com, která  je předním dodavatelem na evropském trhu. Společnost Deloitte získala v prestižním Recruitment Academy Awards 2021 ocenění “Referral program roku”, který je postavený právě nad řešením Firstbird.

TIP: Podívejte se na rozhovor s Janou Smolíkovou, HR Project Managerkou ve společnosti  Deloitte. Dozvíte se, jak se u nich Referral program podařilo zapojit a dosáhnout skvělých výsledků.

Jak vlastně propojení Datacruit a Firstbird vypadá v praxi? Nejprve je nutné v Datacruit ATS zveřejnit nabídku práce, která se automaticky propíše do firstbird (podobně jako na pracovní portál). Nabídka je následně, automaticky zaslaná zaměstnancům společnosti (tzv. Talent Scouts), kteří nabídku práce sdílí nebo rovnou doporučí kandidáta a přidají ke svým kontaktům zpětnou vazbu. Následně už nic nebrání začít s procesem náboru, který probíhá v Datacruit ATS, a hodnocení žádostí kandidátů. Poté přichází hodnocení náboráře a nakonec přijetí nebo odmítnutí příslušných kandidátů.

Důležitým faktorem je, že zaměstnanci získávají za svoji aktivitu odměny ve formě “bodů”, za které si mohou nakoupit v tzv. “reward shopu”, případně získají finanční odměnu. Díky mobilní aplikaci jsou všichni uživatelé Firstbird rychle informováni o potřebných detailech jako je dosah sdílených odkazů na sociálních sítích, počet doporučených kandidátů, postup kandidátů ve výběrovém řízení, hodnocení kandidátů ze strany recruitera a samozřejmě i finální stav výběrového řízení – zda byl kandidát přijat či nikoliv.

zdroj: Datacruit

Neváhejte nás kontaktovat pro více detailů jak o implementaci a využití Datacruit ATS, tak i o platformě Firstbird. Je vám k dispozici Zdenek na emailu zdenek.bajer@datacruit.com nebo volejte na 420 602 576 063.

Autor: Petr Kuděj

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.