Máme řešení náboru pro společnosti s velkou pobočkovou sítí

Funkce ATS

Řada velkých společností s pobočkovou sítí, jako jsou supermarkety, banky, pojišťovny, mobilní operátoři, logistické nebo retail společnosti, má nábor zaměstnanců kompletně decentralizovaný. V praxi to znamená, že nemají nábor pod kontrolou a tím ztrácí přehled o tom, co se kde děje.

Když si uvědomíte, že nábor zaměstnanců hraje kritickou roli téměř v každé společnosti a kvůli nedostatku kvalitních kandidátů se boj o kandidáty v posledních letech zintenzivnil, tak to není dobrá pozice. Tyto společnosti musí měnit své zavedené modely náboru a my máme zajímavé technologické řešení.

V čem tkví problém velké pobočkové sítě z pohledu náboru?

Když se potkávám s HR Manažery těchto společností, ptám se jich, jakým způsobem mají nastaven nábor ve společnosti. Drtivá většina z nich má 3 společné body:

A. Centrála řeší hlavně inzerci – Recruiter na centrále vystaví pro danou pobočku/region na pracovním portálu nebo kariérním webu inzerát, ale reakce nezpracovává. Jednotlivé pobočky nemají většinou pravomoc si inzerát vystavit samy, případně řeší pouze nějakou lokální inzerci. Tohle je celkem logické, neboť inzerce na pracovních portálech stojí společnost spoustu peněz a je třeba mít náklady v tomto ohledu pod kontrolou.

B. Nábor si vede manažer pobočky sám – V důsledku velké pobočkové sítě není v silách centrálního náboru, který má obvykle pouze několik málo recruiterů, aby zajišťoval kompletní recruitment na jednotlivé pobočky. Ty zase nemají finance na to, aby měly vlastního recruitera a tak spadá nábor obvykle přímo na hlavu manažera dané pobočky. Recruiter buď nastaví v inzerátu emailovou adresu konkrétního manažera, nebo svojí, a pak reakce kandidátů ručně přeposílá konkrétním manažerům.

C. Nábor na pobočkách není pod kontrolou – Nábor se odehrává kompletně na pobočkách, kandidáti přicházejí z různých zdrojů (kariérní stránky, pracovní portály, doporučení, reklamy v mediích, lokální inzerce, letáky atd.) a manažer pobočky nemá nábor jako hlavní náplň svojí práce. Výsledkem je, že centrála nemá přehled o tom, jací kandidáti jsou v procesu, ani kdo a kdy nastupuje. Centrální reporting o stavu náboru je z říše snů a každý nábor začíná prakticky na „zelené louce“, tj. nepracuje se vůbec s kandidáty z minulosti.

Problém není v potřebě centrální inzerce, ani v tom, že je do náboru potřeba zapojit manažera pobočky. Problém je především v tom, že nábor ani jeho kvalita nejsou pod kontrolou, což je důsledkem výše uvedeného nastavení.

Řešením je vhodně zvolená aplikace pro nábor zaměstnanců (tzv. ATS – Applicant Tracking System)

Systémů pro řízení náboru je samozřejmě celá řada. Většina společností s velkou pobočkovou sítí i nějaký „systém“ má, a přesto řeší nábor zaměstnanců na pobočky v emailech a Excelových tabulkách. Proč? Protože stávající řešení je pro ně neefektivní, neumožňuje jim dosáhnout jejich potřeb a jednoduše neznají nic lepšího.

V Datacruit skrze inovativní náborové technologie a data pomáháme společnostem zvyšovat produktivitu napříč organizací a máme řešení i pro společnosti s rozsáhlou sítí poboček. Hlavní pilíře, o které se v tomto ohledu opírá naše řešení jsou:

A. Centrální evidence pozic

 • Možnost automatizované inzerce na kariérní stránky a pracovní portály.
 • Automatizovaný import reakcí.
 • Možnost nastavit manažera, který si pozici spravuje sám.

B. Centrální databáze kandidátů

 • Komplexní přehled o tom, kdo, kdy a k jakým pozicím komunikoval s kandidátem.
 • Google styl vyhledávání.
 • GDPR

C. Portál pro manažery

 • Snadné a intuitivní prostředí. Manažer řeší nábor z mobilu.
 • Manažer si nábor spravuje kompletně sám (stačí zaznamenat výsledek), případně s pomocí recruitera, který do toho může kdykoliv vstoupit.
 • Automatické notifikace o novém kandidátovi v procesu.

D. Centrální reporting

 • Přehled o všech nástupech.
 • Recruitment funnel a efektivita náboru.
 • Kvalita náboru na pobočkách pod kontrolou

Několik rad na závěr


Pokud se soustředíte na dlouhodobý nábor, má jednoznačně smysl budovat si vlastní databázi kandidátů prostřednictvím ATS, které můžete kdykoliv oslovit s relevantní nabídkou práce nebo nasdílet relevantní obsah. Je to nejrychlejší a nejlevnější cesta ke kandidátům, kteří s vámi navíc již v minulosti navázali kontakt.

Neexistuje technicky dokonalé řešení, protože nábor je velmi komplexní disciplína. Pokud zvolíte špatného dodavatele, výsledkem je obrovská neefektivita a únik k Excelu a emailům. Cílem moderního náboru je využít technologii, která pomáhá v každodenní práci.

Pokud se vaše společnost potýká s výše uvedenými problémy, nábor máte hodně decentralizovaný, nemáte potřebný reporting a nábor pro vás znamená spoustu rutinní administrativy, tak je pravděpodobně čas zvážit investici do vhodné technologie.

Autor: Zdeněk Bajer

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.