Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti

HR Tipy

Zaměstnanci jsou tím nejdůležitějším kapitálem pro každou firmu. Dobře fungující tým, který dokáže přicházet s inovativními nápady bývá k nezaplacení. Aby takový tým mohl dobře fungovat, je potřeba, aby k tomu měl správné podmínky a prostředí na pracovišti. Zkratka DEI (diversity, equity, inclusion) jsou tři kouzelná písmena, která se v náboru objevují čím dál častěji. Pojďme si vysvětlit jejich význam a jak s nimi naložit!

Diverzita (Diversity)

Diverzita je v současnosti poměrně dost rozšířený pojem používaný ve vztahu k pracovnímu prostředí ve firmách a institucích. Ve většině západních zemí je považována za hodnotu, na kterou by zaměstnavatelé měli dbát a o kterou by se měli starat. Co si pod tím ale představit? 

V češtině slovo diverzita můžeme nahradit slovem různorodost. V pracovním prostředí to znamená, že by ve firmě měly být zastoupeny různé skupiny lidí.            Ženy a muži, mladí i starší, místní i cizinci, zdraví jedinci i lidé se zdravotním omezením apod. Ve zkratce jde o to, aby se v práci nikdo nesetkal s diskriminací, což je obrovský posun oproti situaci z předešlých let.

Důvodem, proč se diverzita stala tak významným tématem, je i fakt, že v posledních letech je zřetelný nárůst globalizace a demografických změn. Svět je propojenější a lidé se stěhují za prací i z druhé strany zeměkoule. Proto je důležité dbát na vzájemný respekt mezi všemi skupinami a snažit se všechny začlenit do práce v týmu.


Rovné podmínky (Equity)

Na pracovišti by měl každý mít stejné možnosti a práva. Zaměstnavatel by si měl dát cíl, aby všichni jeho zaměstnanci byli na stejné úrovni, aby měli stejná zaměstnanecká práva i práva lidská. V práci by nikdo neměl být trestán za své náboženské vyznání ani za svou orientaci. V posledních letech je velkým tématem finanční ohodnocení mužů a žen. Doposud byli muži privilegovaní a dostávali větší mzdu i v případě, že šlo o stejnou pozici. I v tomto ohledu jde doba dopředu a pomalu se začíná zvyšovat rovnost i v tomto směru.

 

Inkluze (Inclusion)

Cílem inkluze je, aby zaměstnanec měl pocit, že do svého pracovního procesu může přenést celé své já. Bez strachu a obav, že by některou ze svých identit musel skrývat a byl za ní šikanován. Velkou roli tu hraje respekt a snaha přijmout lidi takové, jací skutečně jsou.


Nová náborová strategie

Zapojení těchto hodnot do firemní kultury by mělo začít zejména v HR a to při samotném náboru. Najímání různorodých pracovních sil je prvním krokem k zajištění rovného zastoupení ve vaší firmě. Může se stát, že zpočátku zjistíte, že má vaše firma potíže s oslovováním kandidátů z různorodých skupin. V tom případě je možná čas změnit svou náborovou strategii. Zde je několik efektivních způsobů, jak na to:


1. Možnost slepého náboru

Využijte možnost tzv. Slepého náboru. Jedná se o objektivní způsob, jak získat nové zaměstnance bez vlivu jakýchkoliv (implicitních) předsudků. Můžete začernit vše, co se týká osobních údajů. Budete se rozhodovat jen na základě dovedností, získaných zkušeností a zodpovězených otázek na pohovoru.

2. Využijte pomoci umělé inteligence 

Skryté předsudky můžete odstranit za pomoci umělé inteligence. Ta vyhodnocuje kandidáty pouze na základě jejich zkušeností a dovedností. Tento způsob vám zajistí zcela nestranný výběr. 

3. Zrevidujte pracovní inzerci a komunikaci

Velmi často už textem pracovního inzerátu můžete oslovit nebo odradit určitou cílovou skupinu uchazečů. Pokud se v inzerátu obracíte například více na mladou generaci formou textu a stylistikou, je téměř jisté, že se Vám neozve žádný zástupce generace starší.

4. Nabízejte stáže

Pestrou škálu zaměstnanců si do vaší firmy můžete přilákat i díky nabízeným stážím z různorodých škol a komunit. Stážista se může pohodlně setkat s pracovním prostředím, které nabízíte a později se v rozhodování může přiklonit k vaší firmě, protože s ní má již zkušenost a ví jaké hodnoty zastupujete.

 

Vzdělávejte své zaměstnance 

I vaši stávající zaměstnanci by měli pochopit smysl DEI. Pomožte jim v tom a vzdělávejte je v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze. Pozvat můžete i neziskové organizace, které rády ve firmách pořádají workshopy a přednášky zaměřené na vzájemné poznávání a soužití odlišných identit. Začít se musí shora dolů, tedy od vedení společnosti. Jděte jako management příkladem a zdůrazňujte diverzitu a inkluzi ve své komunikaci vůči zaměstnancům. Pro zaměstnance je velmi důležité, když vidí, že nastavená pravidla dodržují i lidé ve vedoucích pozicích. Vzdělávání v oblasti DEI by nemělo být pouhou formalitou, ale mělo by se z něho stát téma, které jsou vaši zaměstnanci schopni řešit, kdykoliv to bude nutné.

 

Udělejte si na pracovišti průzkum a stanovte si své cíle

Pokud vás zajímá, co vaše zaměstnance trápí, jestli jsou spokojení, co jim chybí, co se jim naopak ve vaší firmě líbí, udělejte si průzkum na pracovišti. Může být například formou dotazníku. Díky pravidelným průzkumům vaši zaměstnanci uvidí, že vás jejich spokojenost a problémy na pracovišti opravdu zajímají a vy budete mít možnost zaměřit se na zlepšení odhalených nedostatků.

Přinést do firmy více diverzity a inkluze nelze ze dne na den. Takový cíl vyžaduje více času a energie. Ale pokud jsou k tomu nakloněny všechny strany, je to krok dobrým směrem. V práci člověk tráví většinu svého života a měl by to být kvalitně strávený čas. Bez obav a strachu ze své odlišnosti. Respektování druhých není  vždy jednoduchý proces, ale se správným přístupem a vedením to jde vždy snáze.

Autor: Anna Křivská

Datacruit ATS pomůže zefektivnit nábor i vám

Chcete Datacruit vyzkoušet nebo potřebujete více informací?

Ozveme se vám a domluvíme nezávaznou ukázku nebo zodpovíme vaše dotazy.

* Pokud chcete, abychom vám zavolali

Chcete mluvit s naším CEO?
Zavolejte Zdeňkovi Bajerovi na +420 602 576 063.