Menu

Recruitmentu umožní Big Data předvídat budoucnost

V listopadovém čísle odborného časopisu HR forum se objevil zajímavý článek o Big Data v recruitmentu. Zdeněk Bajer se v něm, společně s dalšími odborníky, vyjadřuje k otázkám, jaké informace lze z recruitment dat získat a kde je dobré začít.

Dále pak odhaluje budoucí potenciál "velkých dat" v náboru a jakou roli budou v této oblasti hrát technologie.

"Největší potenciál vidím ve schopnosti lépe porozumět tomu, koho zaměstnat. Největší využití pak v oblasti efektivního rozhodování."

Subscribe to news

Free eBook

Datacruit free ebook Download